Prosiect lliniaru llifogydd

Statws Wrth baratoi
Dyddiad cychwynGwanwyn 2023
Dyddiad gorffenGwanwyn 2024

Bydd y prosiect hwn yn caffael ymchwil i gefnogi’r Comisiwn i ddarparu argymhellion ar gyfer gwella gwytnwch seilwaith Cymru i lifogydd erbyn 2050. Cyfeirir at y gwaith hwn yn y Cytundeb Cydweithredu rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru.

Comisiynwyr dan sylw:

Grŵp Ymgynghorol y Prosiect

Mae CSCC yn cael ei gefnogi i reoli’r prosiect gan PAG sy’n cynnwys ystod o randdeiliaid ag arbenigedd perthnasol.

 • Ed Beard – National Infrastructure Commission
 • Andy Fraser – Llywodraeth Cymru
 • Gwenllian Roberts – OFWAT
 • Natalie Rees – Trafnidiaeth Cymru
 • Jeremy Parr – Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Alan Netherwood – Dyfodol Cynaliadwy Netherwood
 • George Baker – JBA Consulting
 • Chris Uttey – Stroud District Council
 • Tom Hayek – Wildfowl and Wetlands Trust
 • Roger Thomas – Gwasanaeth tân
 • Ed Evans – CECA
 • Owen Conry – Cyngor Conwy
 • Jean Francis Dulong – CLlLC
 • Andrew Stone – Cyngor Rhondda Cynon Taf
 • Richard Betts – Met Office
 • Dominic Scott – Dwr Cymru
 • Roger Falconer – Prifysgol Caerdydd

Cyfeiriadau ychwanegol

Mastodon