Polisi preifatrwydd

Gwefan

Nid yw’r wefan hon yn casglu cwcis.

Data personol

Rydym yn casglu cyfeiriadau e-bost trwy ein cyfathrebiadau e-bost. Cedwir y data hwn ar weinydd e-bost ac ni cheir mynediad ato fel mater o drefn. Caiff ei ddileu ar ddiwedd tymor y Comisiynydd (tair blynedd fel arfer). Nid ydym yn rhannu’r data hwn ag unrhyw un.

Rydym yn cael y wybodaeth hon trwy ganiatâd defnyddiwr, trwy gyfathrebiadau e-bost arferol. Cysylltwch â ni os hoffech gael mynediad at neu ofyn i ni ddileu’r holl ddata sy’n ymwneud â’ch cyfeiriad e-bost.