Llun o ddyffryn gwyrdd gyda heulwen gwasgaredig yn goleuo'r gwaelod

Croeso i Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru

Beth rydyn yn ei wneud

Mae Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru yn gorff cynghori annibynnol sy’n rhoi awgrymiadau ar y seilwaith sydd ei angen ar Gymru.

Pwy ydyn ni

Comisiynwyr yn y cyfarfod cyntaf (nid oedd Dr Jennifer Baxter na Nick Tune yn bresennol)

Cefnogir CSCC gan Ysgrifenyddiaeth. Mae Comisiynwyr yn rhestru isod.