Picture of a green valley with scattered sunshine lightening the bottom

Welcome to the National Infrastructure Commission for Wales

Beth rydyn yn ei wneud

Mae’r Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru wedi cael ei sefydlu i roi cyngor ar y seilwaith sydd angen ar Gymru.

Pwy ydyn ni

Comisiynwyr yn y cyfarfod cyntaf (nid oedd Dr Jennifer Baxter na Nick Tune yn bresennol)

NICW is supported by a Secretariat. Cefnogir NICW gan Ysgrifenyddiaeth. Mae Comisiynwyr yn rhestru isod.

Heb ei lun:


Mastodon