2021

Cofrestr ymgysylltu mewn digwyddiadau a chyda’r cyfryngau

DyddiadLleoliadCyfranogiad
17/11Ar-leinGrŵp trawsbleidiol ar ynni adnewyddadwy
15/11Ar-leinY Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol, lansio adroddiad sylfaenol
28/10Ar-leinLlywodraeth Cymru; lansio Net Sero Cymru

Cofrestr cyfardodydd

DyddiadLleoliadSefydliad/digwyddiad
20/12Ar-leinY Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol
15/12Cyflwyniad i GomisiwnCymdeithas Ymgynghoriaeth a pheirianneg
15/12Cyflwyniad i GomisiwnLlysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid yng Nghymru
8/12Ar-leinCynghrair Seilwaith Cymru
2/12Ar-leinLlywodraeth Cymru
2/12Ar-leinCyfoeth Naturiol Cymru
1/12Ar-leinFfederasiwn Busnesau Bach
23/11Ar-leinPartneriaethau Lleol
17/11Ar-leinTrafnidiaeth Cymru
17/11Cyflwyniad i GomisiwnBwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu
17/11Cyflwyniad i GomisiwnColeg Llandrillo Menau
16/11Ar-leinAwdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd
16/11Ar-leinCyngor Defnyddwyr Dŵr
2/11Ar-leinCanolfan Technoleg Gweithgynhyrchu
18/10Ar-leinAdeiladu Arbenigrwydd Cymru
14/10PhersonolHydrogen Cymru
14/10Cyflwyniad i GomisiwnSefydliad Materion Cymreig
14/10Cyflwyniad i GomisiwnRenewableUK Cymru
13/10Ar-leinComisiwn Seilwaith Seland Newydd
12/10Ar-leinSwyddfa Cenedlaethau’r Dyfodol
11/10/2021Ar-leinComisiynydd Plant Cymru
06/10Ar-leinSwyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru
04/10Ar-leinTrafnidiaeth Cymru
04/10Ar-leinSwyddfa Cenedlaethau’r Dyfodol
29/09PhersonolPanel Cynghori Gweinidogol ar gyfer Gogledd Iwerddon
29/09Ar-leinLlywodraeth Cymru
29/09Ar-leinCyngor Defnyddwyr Dŵr
28/09Ar-leinPanel Adolygu Ffyrdd
28/09Ar-leinLlywodraeth Cymru
22/09Ar-leinHwb Seilwaith Byd-eang
20/09Ar-leinLlywodraeth Cymru