Eluned Parrott

Mae Eluned Parrott wedi meithrin gyrfa weithredol a gweinyddol ar draws ystod eang o sectorau, yn cynnwys trafnidiaeth, addysg a sgiliau, y trydydd sector a gwasanaethau cyhoeddus. Mae hi’n Gymrawd y Sefydliad Marchnata Siartredig. Mae Eluned yn byw ym Mro Morgannwg.

Saethiad pen ac ysgwydd o Eluned Parrott

Datganiadau o ddiddordeb

CategoriDatganiad
Swyddi cyfarwyddwyrParrott Communications
Partneriaeth efo proid/partner
Cyflogaeth â thâlDemocratiaid Rhyddfrydol Cymru, ymgynghoriaeth rheoli
Trwy Parrott Communications, contractau gyda:
34/7 Communications, Coriolis Energy
Trafnidiaeth Cymru /Keolis Amey, Cynghorydd Interim Materion Allanol a Chenedlaethau’r Dyfodol
Sefydliad Ffiseg, Cyfarwyddwr (Cymru)
Priod/partner yn gweithio i Brifysgol Abertawe
Anrhegion, lletygarwch ac atiDim
Tir ac eiddoDim
Cyrff sy’n derbyn cyllid LlC Dim
Aelodaeth o gymdeithasauDim
Datganiadau eraillAelod Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
Cymrawd o Chartered Institute of Marketing
Aelod cysylltiol Institute of Directors