Deall a chyfathrebu bygythiadau hinsawdd dirfodol

StatwsGalwad am dystiolaeth ar y gweill
Dyddiad cychwynGwanwyn 2024
Dyddiad gorffenGwanwyn 2025

Mae cymunedau Cymru yn wynebu nifer o fygythiadau dirfodol, hirdymor sy’n deillio o newid hinsawdd. Nod y prosiect hwn yw meithrin dealltwriaeth am rai o’r risgiau hirdymor mwyaf, a sut i gyfathrebu effeithiau posibl neu debygol y risgiau hyn i wahanol gymunedau ledled Cymru.

Comisiynwyr dan sylw: