Prosiect ynni adnewyddol

StatwsCyflawn; cyhoeddwyd adroddiad 17 mis Hydref
Dyddiad cychwynHydref 2022
Dyddiad gorffenGwanwyn/haf 2023
Lawnsio adroddiadMis Hydref 2023

Bydd y prosiect hwn yn caffael ymchwil i gefnogi’r Comisiwn i ddarparu argymhellion ar gyfer heriau hirdymor seilwaith ynni adnewyddadwy yng Nghymru, gyda’r nod o gynyddu’r gyfradd defnyddio.

Comisiynwyr sy’n cymryd rhan:

Grŵp Ymgynghorol y Prosiect (GYP)

Mae CSCC yn cael ei gefnogi i reoli’r prosiect gan GYP sy’n cynnwys ystod o randdeiliaid sy’n arbenigo mewn ynni, seilwaith a materion cymdeithasol ehangach.

 • Carole-Anne Davies – Comisiwn Dylunio Cymru
 • Liz Dunn – Burges Salmon
 • Claire Dykta – National Grid
 • Ben Godfrey – Western Power
 • Dafydd Gruffydd – Menter Môn
 • RenewableUK Cymru
 • Ben Lewis – Barton Willmore now Stantec
 • Bethan Lloyd-Davies – Cyngor Sir Gar
 • Jen Pride – Welsh Government
 • Neil Reynolds – ICE
 • Rachel Shorney – SP Energy Networks
 • Luke Sweeney – National Infrastructure Commission (UK)
 • Bethan Winter – Wales and West Utilities
Cylch gorchwyl