Helen Armstrong

Mae Helen Armstrong yn uwch weithredwr llwyddiannus, strategol a chreadigol gyda dros ugain mlynedd yn y sector tai.  Mae gan Helen gefndir mewn rheoli prosiectau cymhleth hirdymor.

Helen yw sylfaenydd The Mindful Growth Company sy’n darparu hyfforddiant a mentora ystyriol i berchnogion/rheolwyr ac uwch swyddogion gweithredol.  Mae Helen hefyd yn Gydymaith Tai Pawb, y sefydliad cydraddoldeb blaenllaw, sy’n darparu hyfforddiant, hwyluso ac ymgynghori ar eu rhan.

Ergyd pen ac ysgwydd o Helen Armstrong

Datganiadau o ddiddordeb

CategoriDatganiad
Swyddi cyfarwyddwyrThe Mindful Growth Company
Cyflogaeth am dâlDim
Anrhegion, lletygarwch ac atiDim
Tir ac eiddoDim
Cyrff sy’n derbyn cyllid LlC Dim
Aelodaeth o gymdeithasauDim
Datganiadau eraillDim