Dr Jenifer Baxter

Mae Jenifer yn arbenigwr a gydnabyddir yn rhyngwladol mewn cynaliadwyedd, yr amgylchedd, datblygu systemau ynni a seilwaith.

Hi yw Prif Weithredwr Diwydiant Cymru

Photo of Dr Jenifer Baxter, a person with long brown hair and glasses

Datganiadau o ddiddordeb

CategoriDatganiad
Swyddi cyfarwyddwyr Dim
Cyflogaeth am dâlPrif Wethredwr, Diwydiant Cymru
Anrhegion, lletygarwch ac atiDim
Tir ac eiddoDim
Cyrff sy’n derbyn cyllid LlCAelod o Fwrdd Diwydiant Cymru
Aelod o Fwrdd Cartrefi Dinas Casnewydd
Aelodaeth o gymdeithasauDim
Datganiadau eraillAelod, Sefydliad Peirianwyr Mecanyddol
Aelod, Sefydliad Deunyddiau, Mwynau a Mwyngloddio