Nick Tune

Cyn hynny roedd Nick Tune yn Gyfarwyddwr Technegol a Thechnoleg ar gyfer Ymarfer Peirianneg a Dylunio Byd-eang Atkins. Ar hyn o bryd ef yw Prif Weithredwr Optimise-AI.

Mae hefyd yn aelod o fwrdd Cwmni Buddiannau Cymunedol, Prosiect Down to Earth yn Abertawe. Mae gan Nick set sgiliau unigryw, fel arbenigwr pwnc a gydnabyddir yn fyd-eang ym maes trawsnewid digidol sefydliadau seilwaith a chyflawni adeiladu/gweithrediadau cynaliadwy.

Llun o Nick Tune, person â gwallt llwyd byr

Datganiadau o ddiddordeb

CategoriDatganiad
CyfarwyddiaethauAelod o Fwrdd Down to Earth
Cyflogaeth am dâlPrif Weithredwr Optimise-AI
Anrhegion, lletygarwch ac atiDim
Tir ac eiddoDim
Cyrff sy’n derbyn cyllid LlC Dim
Aelodaeth o gymdeithasauDim
Datganiadau eraillSiarad â Chyngor Caerdydd am gontract posibl yn ymwneud â Optimise-AI
Siarad â Trafnidiaeth Cymru am gontract posibl yn ymwneud ag Optimise-AI