Steve Brooks

Mae Steve Brooks yn ymgynghorydd polisi, materion cyhoeddus a strategaeth sy’n canolbwyntio ar helpu sefydliadau i gyflawni newid cymdeithasol ac amgylcheddol. Rhwng 2016 a 2021, ef oedd Cyfarwyddwr Gweithredol Materion Allanol y DU a Chyfarwyddwr Cenedlaethol Cymru ar gyfer yr elusen cerdded a beicio Sustrans.

Mae Steve hefyd yn aelod o fwrdd cymdeithas dai Trivallis a Living Streets. Cyn hynny mae wedi dal swyddi uwch yn Oxfam, y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy, a Sefydliad Bevan.

Stephen Brooks

Datganiadau o ddiddordeb

CategoriDatganiad
Swyddi CyfarwyddwyrCymdeithas Tai Trivallis NED; Cadeirydd y Pwyllgor Pobl ac aelod o’r Pwyllgor Asedau a Datblygu
Cyflogaeth am dâlSteve Brooks Consulting, yn darparu amrywiaeth o wasanaethau gan gynnwys cyngor a chymorth ar bolisi, ymchwil, cyfathrebu, strategaeth, arweinyddiaeth, newid sefydliadol a hyfforddi/mentora. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw gleientiaid mewn cyflogaeth am dâl gydag Oxfam (gweler isod)
Oxfam, corff anllywodraethol datblygu dyngarol a rhyngwladol. Pennaeth Dylanwadu
(Priod neu Bartner)
Llywodraeth Cymru; yn gweithio yn y rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu
Anrhegion, lletygarwch ac atiDim
Tir ac eiddoDim
CyfranddaliadauSteve Brooks Consulting; fasnachwr unig
Cyrff sy’n derbyn cyllid LlCYmddiriedolwr Living Streets a Chyfarwyddwr Cwmni, Trivallis fel y rhestrir uchod.
Aelodaeth o gymdeithasauDim
Datganiadau eraillAelod o’r Bevan Foundation
Aelod o’r Sefydliad Materion Cymreig
Aelod o’r Undeb GMB
Aelod o’r Cymdeithas Iechyd Sosialaidd
Aelod o’r Cymdeithas Addysg Sosialaidd
Cymrawd y RSA