Tag: Grid

  • Cydlynu pedair gwlad ar y grid

    Cydlynu pedair gwlad ar y grid

    Ar 2 Awst 2023 ysgrifennodd CSCC at Weinidogion mewn gwahanol rannau o’r DU ar yr angen am fwy o gydgysylltu ar faterion grid. Julie James ASY Gweinidog Newid HinsawddCorrespondence.Julie.James@gov.wales The Rt Hon Grant Shapps MPSecretary of State for Energy Security and Net Zero, UK GovernmentSecretary.State@beis.gov.uk  Gillian Martin MSPMinister for Energy and the Environment, Scottish Governmentministerenergy@gov.scot …